Фондация Арусяк Чакърян

(Arusjak Tschakarjan Stiftung)

Подпомагане на обществената педиатрия в България

Проект 2019 г.-4

 

 

Дарение:

Спринцовкова инфузионна помпа (Перфузор) Moneide MND-TCI-V

За: 

Отделение по педиатрия

към Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич АД,

Добрич, ул. „Панайот Хитов24

Началник отделение:

д Йовчо Йовев

Доставка чрез: 

ИЛАН Медицинска Апаратура, Варна

Дата на доставка:               

2. август 2019 г.

 

 Dobrich 2019-4.jpg

Старша медицинска сестра Милена Георгиева (в средата), медицински сестри Върбанова (вляво) и Абзатова, на масата дарението.