Фондация Арусяк Чакърян

(Arusjak Tschakarjan Stiftung)

Подпомагане на обществената педиатрия в България

Проект 2017 г.-1

 

  

Дарения:

Болничен ултразвуков инхалатор (Hikoneb® 906 S/LCD)

Лабораторен инкубатор (CBM Panacea 2431/V)

40 Тестове DIP Slide Uritest 2 (CLED Agar/MacConkey Agar, Liofilchem)

За:

Клиника по педиатрия и генетични заболявания

към Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ ЕАД Пловдив, Пловдив, Бул. Пещерско шосе 66

Началник клиника: 

проф. д-р Иван Ст. Иванов

Доставки чрез:

ИЛАН Медицинска апаратура, Варна (Инхалатор и Инкубатор)

ЕЛТА 90М ООД. София (Тестове)

Дати на доставки:

5. юни 2017 г. (Тестове)

12. юли 2017 г. (Инхалатор и Инкубатор)

 

Bild 2-plovdiv 2017.jpg

Проф. д-р Иван Ст. Иванов, д-р Дафина Грозева (втора отляво), Калина Йочкова, старша медицинска сестра на клиниката (вляво) и Карамфилка Пандезова, старша медицинска сестра на огделение, отпред  едно от даренията, Лабораторният инкубатор (Термостат).

 

 Bild 2- plovdiv 2017-1.jpg

Калина Йочкова, старша сестра на клиниката (вляво) и Ваня Букова, старша сестра на отделение, пред тях едно от даренията, Болничният ултразвуков инхалатор.