Фондация Арусяк Чакърян

(Arusjak Tschakarjan Stiftung)

Подпомагане на обществената педиатрия в България

Проект 2013 г.


  

Дарения:

Електрокоагулатор (eлектронож) [VIO 300 S]

Принадлежности за монополярно рязане и коагулация и за биполярна коагулация

За:

Секция по детска хирургия

към Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов",

София, бул. "Тотлебен" № 21

Началник секция:

проф. д-р Огнян Бранков 

Доставка чрез:

Медидом АД, София

Дата на доставка:

14. март 2013 г. 

img-5.jpg
проф. д-р Огнян Бранков

img-9.jpg
Сградата на Многопрофилна болница за активно
лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"