Фондация Арусяк Чакърян

(Arusjak Tschakarjan Stiftung)

Подпомагане на обществената педиатрия в България

Проект 2018 г.-3

 

 

Дарение:

Болничен ултразвуков инхалатор (Hikoneb 906 S/LCD)

За: 

Отделение по педиатрия

към Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич АД, Добрич, ул. „Панайот Хитов24

Началник отделение:

д Йовчо Йовев

Доставка чрез: 

ИЛАН Медицинска Апаратура, Варна

Дата на доставка:               

19. февруари 2018 г.

 

 

 

 

Dobrich-Bild-1-1.jpg 

От ляво на дясно: Д-р Яница Радева, Д-р Йовчо Йовев, Милена Георгиева, Старша сестра на отделението, и Д-р Аканби Шерифат Абеке, пред тях дарението.