Фондация Арусяк Чакърян

(Arusjak Tschakarjan Stiftung)

Подпомагане на обществената педиатрия в България

Проект 2019 г.-2

 

 

Дарение:

Венископ за трансиллюминация Astodia (Stihler)

За: 

Отделение по неонатология

към Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич АД, Добрич, ул. „Панайот Хитов24

Началник отделение:

д Йовка Тихонова

Доставка чрез: 

Медилинк Медицинска техника и консумативи, Варна

Дата на доставка:               

4. септември 2019 г.

 

Bild Dobrich Test Diaphanoskop.jpg

Тест за използване на Венископа при доставката на 4. септември 2019 г.