Фондация Арусяк Чакърян

(Arusjak Tschakarjan Stiftung)

Подпомагане на обществената педиатрия в България

Фондацията

 

 

Фондацията е учредена през декември 2007 г. Тя е юридическо лице с нестопанска цел, организация за обществено полезна дейност със седалище в Кьолн. Надзорният орган е областната управа Кьолн (Bezirksregierung Köln).

 

Фондацията носи името на Д-p Арусяк Чакърян (1925-2004). Д-р Чакърян беше детска лекарка и помагаше в различни форми на материално по-бедни хора (особено на такива в България) и на детски клиники в България.

 

Фондацията набавя средства за подпомагане на общественото медицинско обслужване и на обслужването на нуждаещи се от помощ деца и младежи с българско гражданство чрез педиатрични институции на общественото здравеопазване в България. Тези средства се използват за дарения на педиатрични институции (обикновено детски клиники или отделения) за определени цели (на пример купуване на лекарства, купуване на медицински уреди или апаратури и.т.н.). Като изключение и при определени условия, фондацията може да допринася с дарение за късосрочни пребивавания в чужбина с учебна или изследователна цел. Частни педиатрични институции са изключени. Също са изключени всички форми на парични дарения.

 

Фондацията е от малък мащаб и разполага с много скромни финансови средства. Толкова по-голямо внимание отделя на ефективност и контрол на нейните дарения.

 

Управителен съвет: Мъгърдич Хачикян (Magarditsch Hatschikjan, председател) и д-р Зеноп Чакърян, дм (Dr. med. Senop Tschakarjan, зам.-председател).