Фондация Арусяк Чакърян

(Arusjak Tschakarjan Stiftung)

Подпомагане на обществената педиатрия в България

Устав (отчасти, преамбюл и §§ 1-2)

 

 

Преамбюл

За спомен на Д-p Арусяк Чакърян (10. ноември 1925 – 31. октомври 2004),
предвид на нейната радост и всеотдайност в упражняването на професията си – детска лекарка,

в чест и за продължаване на нейната грижливост и подкрепа за материално по-бедни хора и фамилии, особено за деца, и на особената грижливост и подкрепа за материално по-бедни хора и фамилии, особено за деца, в България

се учредява Arusjak Tschakarjan Stiftung (Фондация Арусяк Чакърян).

 

§ 1 Име, юридическа форма, седалище на фондацията

(1) Фондацията носи името
„Arusjak Tschakarjan Stiftung“ (”Фондация Арусяк Чакърян”).
(2) Тя е правоспособна фондация на гражданско право със седалище в Кьолн.


§ 2 Цел на фондацията

(1) Фондацията преследва само и непосредствено обществено полезни или милосърдечни цели...
(2) Цел на фондацията е набавянето на средства за подпомагане на общественото медицинско обслужване и на обслужването на нуждаещи се от помощ деца и младежи с българско гражданство предимно в България, като изключение и извън България, чрез една друга институция или една институция на публично право. Освен това, фондацията може и самата да усъществи непосредствено тези цели.
(3) Целта на фондацията се усъществява преди всичко чрез
- Дарения на педиатрични институции на общественото здравеопазване в България, особено на детски клиники, за определени цели (на пример купуване на лекарства, купуване на медицински уреди или апаратури и.т.н.);

- Подпомагане на проекти и мероприятия на педиатрични институции на общественото здравеопазване в България, особено на детски клиники, които имат целта на медицинско обслужване и на медицинска грижа за деца от материално по-слаби фамилии.
Като изключение, фондацията може да допринася с дарение за късосрочни пребивавания с учебна или изследователна цел на студенти на медицина или на млади лекари в чужбина, ако подкрепаните лица са граждани на България, могат да докажат, че тези пребивавания с учебна или изследователна цел в чужбина имат голямо значение за тяхното следване или за тяхната специализация за детски лекар и не могат да се финансират нито чрез тях лично нито чрез помоща на други организации, и се задължават да се върнат в България след тези пребивавания в чужбина.