Фондация Арусяк Чакърян

(Arusjak Tschakarjan Stiftung)

Подпомагане на обществената педиатрия в България

Проект 2015 г.-1

 

  

Дарения:

Анализатор (i-Chroma) с принтер

175 Тестове CRP и 30 Тестове Procalcitonin

Три Манипулационни колички на две нива с рафтове

Манипулационна количка на три нива с рафтове

За:

Клиника по педиатрия

към Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“, София, ул. "Св. Георги Софийски" № 1

Началник клиника: 

проф. д-р Пенка Переновска

Доставки чрез:

Биомед, София (Анализатор и тестове)

Валди, Банкя (Колички) 

Дати на доставки:

30. март 2015 г. (Анализатор и принтер)

16. април 2015 г. (Колички)

24. април 2015 г. (Тестове CRP)

15. юни 2015 г. (Тестове Procalcitonin)

 

img-8.jpg
проф. д-р Пенка Переновска (в средата), д-р Валери Исаев и кл. лаборант
И. Динова, на масата Анализатор i-Chroma (2015 г.)