Фондация Арусяк Чакърян

(Arusjak Tschakarjan Stiftung)

Подпомагане на обществената педиатрия в България

Д-р Мария Хастенрат (2. февруари 1925–30. октомври 2017)

 

Maria-Hastenrath-5.jpg
 

 

Дългогодишната приятелка на Д-p Арусяк Чакърян поддържаше фондацията от самото начало, давайки постоянно морална и финансова подкрепа. Редовно се осведомяваше за проектите на фондацията, редовно предоставяше на фондацията щедри дарения. Ние отдаваме почит на паметта ѝ, с меланхолия заради нейната кончина, с благодарност за вярното ѝ приятелство с Д-p Арусяк Чакърян.

Ние благодарим на петте деца на Д-р Мария Хастенрат за тяхното трогателно решение във връзка с погребението. В некролога както и лично при роднини, приятели и познати, Мануел, Лудгер, Даниела, Доминик и Юдит помолиха да се даде, вместо цветя и венци на гроба, дарение за Фодацията Арусяк Чакърян.

 

 

През 2018 г. почина Лудгер Хастенрат, едно от петте деца на Д-р Мария Хастенрат и нейния покоен съпруг Д-р Адолф Хастенрат. Ние благодарим на децата и на сестрите и братята на Лудгер Хастенрат за тяхното решение във връзка с погребението. В некролога както и лично при роднини, приятели и познати, те помолиха да се даде, вместо цветя и венци на гроба, дарение за Фодацията Арусяк Чакърян.