Фондация Арусяк Чакърян

(Arusjak Tschakarjan Stiftung)

Подпомагане на обществената педиатрия в България

Проект 2017 г.-2

 

 

Дарение:

Болничен ултразвуков инхалатор (Hikoneb® 906 S/LCD)

За: 

Отделение по педиатрия

към Пета Многопрофилна болница за активно лечение – София,

София, кв. Банишора, бул. "Ген. Столетов" 67А

Началник отделение:

дСлави Филчев

Доставка чрез: 

ИЛАН Медицинска Апаратура, Варна

Дата на доставка:               

4. октомври 2017 г.

 

 

Bild-projekt-2017-2-1.jpg 

Д-р Слави Филчев дясно), д-р Пламен Попов, пред тях дарението.