Фондация Арусяк Чакърян

(Arusjak Tschakarjan Stiftung)

Подпомагане на обществената педиатрия в България

Проект 2008 г.

 

  

Дарение:

Електрокардиограф (Cardiovit AT-10 Plus)

За:

Клиника по детски болести и детска кардиология

към Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - НКБ (Национална кардиологична болница),

София, ул. “Коньовица” № 65

Началник клиника:

доц. д-р Маргарита Цонзарова

Доставка чрез:

Медицинска Техника Инженеринг, София

Дата на доставка:

4. декември 2008 г.

 

 

img-3.jpg
доц. д-р Маргарита Цонзарова, медицинска сестра и дарението (2008 г.)