Фондация Арусяк Чакърян

(Arusjak Tschakarjan Stiftung)

Подпомагане на обществената педиатрия в България

Проект 2012 г.

 

 

Дарения:

Лампа за фототерапия (BT-400) със стойка на колела

Три Инфузионни помпи (SEP-10S PLUS)

За:

Многопрофилна специализирана детска клиника

с детско отделение за интензивно лечение
към
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“,

Варна, бул. „Христо Смирненски” № 1

Началник клиника:

доц. д-р Виолета Йотова

Доставки чрез:

Kreienbaum Neoscience GmbH, Лангенфелд, Германия (Лампата)

Медидом АД, София (Инфузионните помпи)

Дати на доставки:                  

26. април 2012 г. (Инфузионните помпи)

6. май 2012 г. (Лампата)

 

 

img-4.jpg
Бебе при лечение с лампата за фототерапия (2015 г.)