Фондация Арусяк Чакърян

(Arusjak Tschakarjan Stiftung)

Подпомагане на обществената педиатрия в България

Проект 2016 г.


  

Дарения:

12-канален Електрокардиограф (ECG1200G)

Пациентен монитор (CMS8000) със SpO2 сензор за новородени, Удължителен кабел за неонатален SpO2 сензор и NIBP Маншет за новородени

За: 

Отделение по педиатрия

към Многопрофилна болница за активно лечение – Русе,

Русе, ул. ”Независимост” № 2

Началник отделение:

д-р Ева Цонкова

Доставка чрез: 

ИЛАН Медицинска Апаратура, Варна

Дата на доставка:                   

19. май 2016 г.

 

 

bild-ruse-1-7.jpg

Д-р Ева Цонкова (пета отляво) с колегите ѝ (от ляво надясно) Д-р Панайотова, Д-р Новакова,

Д-р Калчева, Д-р Досев, Д-р Стоянова, Д-р Фучиджиева, на масата даренията (2016 г.)